Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy kredytu inwestycyjnego