Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego