Osiągnięcie pierwszego kamienia milowego we współpracy z H3 Biomedicine