Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki