Informacja o złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego