Informacja na temat stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect