Doręczenie pozwu o zapłatę w związku z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego