Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii H