Deklaracja ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce w latach 2021-2024