Ryvu Therapeutics zaprezentuje dane kliniczne i przedkliniczne dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024

  • Zaktualizowane dane z badania fazy I RVU120 u pacjentów z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) i zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (high-risk myelodysplastic syndromes, HR-MDS) wykazują obiecującą aktywność kliniczną. 
  • Dane przedkliniczne wspierają synergiczne połączenie RVU120 i wenetoklaksu u pacjentów hospitalizowanych z ostrą białaczką szpikową (AML), w tym potencjał RVU120 w zakresie przezwyciężania oporności na wenetoklaks. 
  • Analiza efektów skojarzeń RVU120 z innymi związkami in vitro ujawniła potencjalnie nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnym (MPN). Dane in vivo dodatkowo potwierdzają hamowanie CDK8 jako potencjalną nową strategię terapeutyczną w modelach MPN, skupiającą się na włóknieniu szpiku kostnego (MF). 
  • Webinar – profesor Raajit Rampal przedstawi zagadnienie zwłóknienia szpiku kostnego oraz potencjał i najnowsze wyniki programu RVU120 w tej chorobie. Spotkanie odbędzie się 17 maja o godzinie 15:00. Rejestracja dostępna pod adresem: https://ryvu.clickmeeting.com/pre-eha2024-webinar-rvu120-progress-and-opportunity-in-mf/register 

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii przedstawi dane kliniczne oraz przedkliniczne dla badania RVU120. Dane zostaną zaprezentowane w dniach 13 – 16 czerwca podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), odbywającego się w Madrycie.  

“Podczas zbliżającej się konferencji EHA zaprezentujemy nasze najnowsze osiągnięcia w badaniach i rozwoju klinicznym programu RVU120, które podkreślają jego potencjał w odpowiedzi na wciąż niezaspokojone potrzeby w leczeniu nowotworów hematologicznych. RVU120 w dalszym ciągu wykazuje aktywność kliniczną jako monoterapia u 15 z 29 ocenianych pacjentów z AML i HR-MDS w tolerowanych dawkach. Co więcej, nasze dane przedkliniczne wykazują synergistyczny potencjał RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem, prezentując obiecujące możliwości zwalczania ostrej białaczki szpikowej (AML). Jesteśmy również podekscytowani nowymi danymi dotyczącymi modeli MPN, w których schematy skojarzone z RVU120 mogą stanowić potencjalną, nową strategię terapeutyczną.” – komentuje dr Hendrik Nogai, dyrektor medyczny Ryvu Therapeutics. 

W oparciu o najnowsze dane oraz zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi planu rozwoju Ryvu Therapeutics, program RVU120 obejmuje cztery badania fazy II: badanie RIVER-52 z udziałem pacjentów z AML/HR-MDS w monoterapii, badanie RIVER-81 w skojarzeniu z wenetoklaksem, badanie POTAMI-61 z udziałem pacjentów z włóknieniem szpiku oraz badanie REMARK, zainicjowane przez badacza z udziałem pacjentów z LR-MDS. 

 

Szczegóły prezentacji: 

Tytuł abstraktu:RVU120, a first-in-class CDK8 inhibitor for the treatment of relapsed/refractory AML and high-risk MDS: preliminary results from two ongoing studies.
Numer abstraktu: 6466 
Data prezentacji: piątek, 14 czerwca (18:00-19:00 CEST) 

Abstrakt zawiera informacje nt. 29 ocenianych pacjentów spośród 38, którzy dotąd wzięli udział w badaniu.  

W badaniu fazy I CLI120-001, RVU120 wykazuje obiecującą aktywność kliniczną u pacjentów z AML lub HR-MDS. U 15 z 38 pacjentów zaobserwowano korzyść kliniczną w postaci zmniejszenia uzależnienia od transfuzji czerwonych krwinek i (lub) redukcji liczby blastów. Całkowitą remisję (CR) uzyskano u pacjenta z mutacjami NPM1 i DNMT3A oraz 3 CR w szpiku u pacjentów z HR-MDS. Odpowiednie zahamowanie celu terapeutycznego osiągnięto przy dawce 110 mg lub wyższej, co umożliwiło oznaczenie RP2D przy dawce 250 mg. W badaniu fazy II RIVER-52 ocenia się RVU120 w monoterapii u pacjentów z genetycznie zdefiniowaną AML lub HR-MDS. Aktualnie trwa rekrutacja pacjentów. 

 

Tytuł abstraktu: Synergistic potential of RVU120, a first-in-class CDK8/CDK19 inhibitor, with venetoclax in AML: preclinical and initial clinical insights.
Numer abstraktu: 6720 
Data prezentacji: piątek, 14 czerwca (18:00-19:00 CEST) 

W ramach prezentacji posterowej przedstawione zostaną zaktualizowane dane przedkliniczne potwierdzające synergistyczne połączenie RVU120 i wenetoklaksu w AML, w tym potencjał RVU120 w przezwyciężaniu oporności na leczenie wenetoklaksem. Trwające badania przedkliniczne i badanie kliniczne fazy II mają na celu udoskonalenie stratyfikacji pacjentów i poprawę wyników terapeutycznych, przy czym początkowe profile bezpieczeństwa wydają się korzystne. W badaniu fazy II RIVER-81 ocenia się RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem u pacjentów z AML. Aktualnie trwa rekrutacja pacjentów. 

 

Tytuł abstraktu: CDK8/19 Inhibition: A Promising Therapeutic Strategy in Myeloproliferative Neoplasms.
Numer abstraktu: P1018
Data prezentacji: piątek, 14 czerwca (18:00-19:00 CEST) 

Prezentacja, przygotowana we współpracy z grupą prof. Raajita Rampala z Memorial Sloan Kettering Cancer Center, obejmuje ocenę aktywności RVU120 w monoterapii oraz w skojarzeniu z inhibitorami JAK, a także innych związków przeznaczonych do leczenia nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN). Analiza efektów skojarzeń RVU120 z innymi związkami in vitro ujawniła potencjalnie nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów z MPN wrażliwych i opornych na ruksolitynib (RUX). Dane in vivo dodatkowo potwierdzają hamowanie CDK8 jako potencjalną nową strategię terapeutyczną w MPN. Dodatkowe prace mechanistyczne prawdopodobnie wyjaśnią mechanizmy chorobowe i działanie terapeutyczne niezależne od osłabienia JAK-STAT. Efekty te doprowadziły do badania klinicznego fazy II (POTAMI-61) dla RVU120 w monoterapii u pacjentów z włóknieniem szpiku niekwalifikujących się do RUX lub w skojarzeniu z RUX dla pacjentów z włóknieniem szpiku i suboptymalną odpowiedzią na RUX. 

Więcej informacji na temat w/w projektów zostanie udostępnionych na posterach naukowych, prezentowanych podczas EHA. 

 

Webinar poświęcony omówieniu rozwoju RVU120 

Spółka zaprasza na webinar, w którym udział weźmie profesor Raajit Rampal, który przedstawi zagadnienie zwłóknienia szpiku, oraz potencjał i najnowsze wyniki programu RVU120 w tej chorobie. Spotkanie odbędzie się 17 maja o godzinie 15:00. 

Rejestracja dostępna pod adresem: https://ryvu.clickmeeting.com/pre-eha2024-webinar-rvu120-progress-and-opportunity-in-mf/register