Ryvu Therapeutics Giełdową Spółką Roku 2022

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, została wybrana Giełdową Spółką Roku w konkursie organizowanym przez największy biznesowy dziennik w Polsce – Puls Biznesu. Wyniki konkursu podkreślają dokonania i potencjał dalszego rozwoju Spółki.

  • Poza zwycięstwem w głównej kategorii, Ryvu zostało sklasyfikowane na pierwszym miejscu w kategoriach: Relacje z Inwestorami, Perspektywy Rozwoju oraz Innowacyjność.
  • Ranking Giełdowa Spółka Roku to najstarszy i jeden z najbardziej prestiżowych konkursów tego typu na polskim rynku kapitałowym. Co roku wyboru najlepszej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych dokonuje 100 profesjonalistów – analityków domów maklerskich i zarządzających funduszami. Eksperci oceniają spółki w pięciu kategoriach: Kompetencje Zarządu, Innowacyjność, Relacje z Inwestorami, Sukces i Perspektywy Rozwoju.

 

Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu powiedział:

Cieszymy się, że rynek docenił nasze osiągnięcia w okresie, który był dla nas przełomowy. Potwierdziliśmy potencjał terapeutyczny naszych projektów klinicznych, a także pozyskaliśmy rekordowe środki na dalszy rozwój naszego portfolio projektów. Naszym marzeniem jest dostarczenie na rynek przełomowej terapii w leczeniu chorób onkohematologicznych. Dane kliniczne RVU120 napawają nas w tym zakresie optymizmem. Jednocześnie dynamicznie inwestujemy w  rozwój projektów wczesnej fazy. Do końca 2024 r. planujemy wyłonić kandydata klinicznego w nowym projekcie. Równolegle nasi naukowcy będą realizowali kilka projektów immunoonkologicznych wspólnie z BioNTech, co rodzi nie tylko ogromny potencjał do tworzenia nowych terapii, ale również może się wiązać z istotnymi, bieżącymi wpływami finansowymi do Ryvu.

Wyniki badań klinicznych RVU120 i SEL24 (MEN1703) w 2022 r. potwierdziły korzystny profil bezpieczeństwa oraz potencjał terapeutyczny związków. W 2023 r. Ryvu planuje rozpocząć fazę II badań klinicznych RVU120 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej i zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (AML/HR-MDS) oraz guzów litych. Plany szerokiego rozwoju RVU120 zawierają potencjalną strategię wprowadzenia RVU120 na amerykański rynek w AML/HR-MDS po zakończeniu fazy II badań klinicznych.

Spółka zabezpieczyła finansowanie w wysokości ok. 500 mln zł na rozwój projektów zgodnie z przedstawionymi Planami Rozwoju na lata 2022-2024. W 2022 r. Spółka pozyskała ponad 250 mln zł w największej w historii transakcji publicznej pozyskania kapitału przez polski podmiot z sektora life science. Podniesienie kapitału było poprzedzone dwiema istotnymi umowami partneringowymi z Exelixis i BioNTech, w ramach których Ryvu otrzymało ponad 100 mln zł płatności początkowych, oraz pozyskaniem ponad 100 mln zł kapitału dłużnego od Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Kluczowe osiągnięcia biznesowe w 2022 r.

W lipcu 2022 r. Ryvu zawarło z amerykańską firmą biotechnologiczną Exelixis wyłączną umowę licencyjną w celu opracowania nowatorskich terapii przeciwnowotworowych opartych na agonistach STING rozwijanych wcześniej przez Ryvu. Na podstawie umowy, Ryvu otrzymało od Exelixis płatność z góry w wysokości ponad 14 mln zł (3 mln USD). W styczniu 2023 r. Spółka osiągnęła pierwszy kamień milowy we współpracy, w wyniku czego do Spółki wpłynęło dodatkowo 4,3 mln zł (1 mln USD).

W sierpniu 2022 r. Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Ryvu finansowania dłużnego w wysokości ponad 100 mln zł (22 mln EUR) z przeznaczeniem na przyspieszenie prac badawczych nad nowatorskimi terapiami nowotworów hematologicznych oraz guzów litych, w tym na dalszy rozwój pozostającego w 100% własnością spółki projektu RVU120.

W listopadzie 2022 r. Ryvu rozpoczęło globalną współpracę z europejską gwiazdą biotechnologiczną – BioNTech – mającą na celu rozwój i komercjalizację małocząsteczkowych związków modulujących aktywność układu odpornościowego. Na podstawie zawartej umowy do Ryvu wpłynęło 20 mln EUR w ramach płatności z góry, a kolejne 20 mln EUR BioNTech zainwestował w akcje Ryvu w przeprowadzonej w grudniu emisji akcji, stając się jednym z największych akcjonariuszy Spółki.

W grudniu 2022 r. Ryvu pozyskało z oferty publicznej akcji ponad 250 mln zł, dzięki czemu – uwzględniając wcześniejsze zdarzenia biznesowe – dysponuje łącznie ok. 500 mln zł na realizację Planów Rozwoju na lata 2022-2024. Transakcja była największą ofertą publiczną akcji na polskim rynku od lutego 2022 r. i największą w historii transakcją pozyskania kapitału przez polską spółkę biotechnologiczną. W ofercie wzięli udział m.in. Prezes Zarządu Paweł Przewięźlikowski, który objął akcje o wartości 10 mln zł oraz fundusz Augebit FIZ, w którego komitecie inwestycyjnym zasiada dr Tadeusz Wesołowski, jeden z pierwszych inwestorów w Ryvu oraz członek Rady Nadzorczej. Fundusz objął akcje o wartości 13 mln zł.

Pozyskane w ofercie publicznej środki Spółka zamierza przeznaczyć na realizację przedstawionych w sierpniu 2022 r. Planów Rozwoju na lata 2022-2024, zakładających:

  • szeroki rozwój RVU120,
  • wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
  • koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
  • przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy.

W powyższej perspektywie Ryvu zakłada uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych (m.in. z BioNTech, Exelixis i Menarini) oraz podpisywanie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie. Budżet Spółki może być zwiększony z nierozwadniających źródeł, przede wszystkim w związku z realizacją globalnej współpracy z BioNTech dot. rozwoju onkologicznych projektów w obszarze immunoterapii, a także w przypadku uzyskania nowego finansowania grantowego.