Ryvu Therapeutics prezentuje wyniki swoich programów onkologicznych podczas AACR 2022 Annual Meeting

Kraków, Polska – 11 kwietnia 2022 r. – Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych małocząsteczkowych terapii onkologicznych, prezentuje najnowsze wyniki swoich projektów onkologicznych podczas AACR (American Association for Cancer Research) Annual Meeting. Konferencja odbywa się w dniach 8 – 13 kwietnia 2022 r. w Nowym Orleanie, w Stanach Zjednoczonych. W ramach prezentacji posterowej omówione zostaną dane najbardziej zaawansowanego programu onkologicznego Spółki, RVU120, oraz projektu, którego celem jest rozwój MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5.


Szczegóły prezentacji posterowych:

 • Tytuł: RVU120, a selective CDK8/CDK19 inhibitor, demonstrates efficacy against hormone-independent breast cancer cells in vitro and in vivo
  Tytuł sesji posterowej: Novel Targets and Pathways
  Numer abstraktu: 2647
  Data: 12 kwietnia 2022 (wtorek), godz.: 9:00 – 12:30 ET
  Miejsce prezentacji: Poster Section 24

 

 • Tytuł: Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as a targeted therapeutic for MTAP deleted cancers
  Tytuł sesji posterowej: Drug Targets
  Numer abstraktu: 1117
  Data: 11 kwietnia 2022 (poniedziałek), godz.: 1:30 – 5:00 ET
  Miejsce prezentacji: Poster Section 23

 

 • Tytuł: Trials in Progress – RVU120 SOL-021: An open-label, single agent, Phase I/II trial of RVU120 (SEL120) in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors
  Tytuł sesji posterowej:  Phase II Trials in Progress
  Numer abstraktu: 8023
  Data: 11 kwietnia 2022 (poniedziałek), godz.: 9:00 – 12:30 ET
  Miejsce prezentacji: Poster Section 34

 


O RVU120 (SEL120)

RVU120 (SEL120) jest odkrytym i rozwiniętym przez Ryvu Therapeutics, selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność działania w nowotworach hematologicznych, jak i w modelach in vitro oraz in vivo w wielu rodzajach guzów litych.

Obecnie trwają badania fazy I („first-in-human”) RVU120 w nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczce szpikowej (AML) lub zespole mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) (NCT04021368), oraz badania fazy I/II, prowadzone u pacjentów z przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi (NCT05052255). Ponadto w ramach rozwoju projektu prowadzone są dodatkowe badania translacyjne związku RVU120.

25 marca 2020 r. amerykański regulator – FDA (ang. Food and Drug Administration) przyznał RVU120 możliwość uzyskania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

RVU120 został opracowany przez naukowców Ryvu Therapeutics i otrzymał wsparcie od Leukemia & Lymphoma Society Therapy Acceleration Program® (TAP), będącej strategiczną inicjatywą polegającą na bezpośrednim partnerstwie z innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi i wiodącymi instytucjami badawczymi w celu przyśpieszenia rozwoju obiecujących, nowych terapii nowotworów hematologicznych.

 

O PRMT5

Delecja genu metabolicznego MTAP występuje w 10 do 15% wszystkich ludzkich nowotworów. Celowanie w PRMT5 w guzach z delecją MTAP w podejściu syntetycznie letalnym stanowi obiecującą strategię przeciwnowotworową. Ryvu zidentyfikowało serię MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5, które mają dobre właściwości fizykochemiczne i blokują aktywność metylotransferazy PRMT5 w stężeniach nanomolowych. Związki Ryvu selektywnie hamują wzrost komórek nowotworowych z delecją MTAP w przedłużonej hodowli 3D, co silnie koreluje z hamowaniem zależnej od PRMT5 symetrycznej demetylacji białek w tych komórkach.