Ryvu Therapeutics prezentuje programy HPK1 i STING podczas konferencji SITC

Kraków, Polska – 9 listopada 2021 –  Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii onkologicznych, zapowiedziała prezentację dwóch posterów naukowych dotyczących programów HPK1 i STING podczas nadchodzącej 36. edycji konferencji SITC 2021 – dorocznego spotkania Stowarzyszenia na rzecz Immunoterapii Onkologicznej, która odbędzie się w dniach 10-14 listopada 2021 roku, w Waszyngtonie, USA.

Podczas wydarzenia Ryvu zaprezentuje poster dotyczący innowacyjnych, dostępnych doustnie, inhibitorów kinazy HPK1, które wykazują aktywność w stężeniach nanomolowych, również w środowisku immunosupresyjnym. Omawiane związki mają zarówno korzystny profil farmakokinetyczny pozwalający na modulację celu terapeutycznego in vivo po podaniu doustnym oraz wykazują potencjał w terapii różnorodnych guzów litych.

Drugi z prezentowanych posterów przedstawi RVU-27065, małocząsteczkowy związek, będący agonistą białka STING. Selektywna aktywacja szlaku sygnałowego zależnego od białka STING, przez RVU-27065 pozwala na repolaryzację makrofagów redukując tym samym ich immunosupresyjny charakter, potencjalnie zwiększając immunogenność nowotworu. Korzystne właściwości terapeutyczne oraz dobry profil bezpieczeństwa sprawiają, że związek RVU-27065 może być podawany zarówno parenteralnie, jak i w sposób celowany redukując tym samym potencjalne efekty uboczne terapii.

 

Oba postery będą dostępne on-line od 12 listopada 2021 r., od godziny 07:00 czasu wschodniego (ET), a następnie zostaną zaprezentowane na żywo, w trakcie sesji posterowej, 13 listopada 2021 r., w Walter E. Washington Convention Center, w Waszyngtonie, USA.

Prezentacje posterowe Ryvu podczas SITC:

Novel, orally administered HPK1 inhibitors demonstrate anti-tumor efficacy and enhanced immune response (Abstract ID: 752), Maciej Kujawa et al.

Sesja stacjonarna: 13 listopada 2021, 07:00 – 20:30 (czas wschodni, ET), Poster Hall E


Characterization of RVU-27065 a novel small-molecule STING agonist suitable for systemic administration (Abstract ID: 764), Maciej Rogacki et al.

Sesja stacjonarna: 13 listopada 2021, 07:00 – 20:30 (czas wschodni, ET), Poster Hall E

Abstrakty są dostępne na stronie konferencji, pod adresem: https://sitc.sitcancer.org/2021/abstracts/titles/