Polskie firmy biotechnologiczne strategicznym zasobem polskiej gospodarki

Wicepremier Jarosław Gowin i wiceminister Anna Kornecka odwiedzili małopolską firmę Ryvu Therapeutics S.A. Ta polska spółka biotechnologiczna rozwija innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Firmy takie jak Ryvu Therapeutics S.A., które swoją ścieżkę rozwoju upatrują w twórczym, odpowiedzialnym społecznie i biznesowo rentownym modelu są bardzo ważnym kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Przemysł biotechnologiczny jest mocno rozwijającą się gałęzią przemysłu odpowiedzialną przede wszystkim za odkrywanie i rozwój nowych terapii na schorzenia będące wyzwaniami cywilizacyjnymi – chorób onkologicznych, czy COVID-19. Rodzimy sektor biotechnologiczny ma też bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa i strategicznej autonomii UE. Z myślą m.in. o tym sektorze opracowaliśmy Politykę Przemysłową Polski, w której znalazły się postulaty i propozycje pochodzące bezpośrednio od przedstawicieli branży. Chcemy, aby dzięki takim strategicznym dokumentom warunki rozwoju dla kluczowych sektorów, a do takich należy sektor biotechnologiczny, były stabilne, przewidywalne i tym samym sprzyjające rozwojowi – zaznaczył Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.     

Z kolei wiceminister Anna Kornecka dodaje  – Polski sektor farmaceutyczny, w tym biotechnologia farmaceutyczna, ma wiele cech pożądanych w wysoko rozwiniętych gospodarkach. Z produkcją leków związanych jest – bezpośrednio i pośrednio – 100 tys. miejsc pracy w Polsce. Polski rynek farmaceutyczny stale się rozrasta, zwiększając nakłady na badania i technologie, a tym samym rośnie liczba miejsc zatrudnienia dla osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych. 

Podczas wizyty w Ryvu Therapeutics wicepremier Jarosław Gowin i wiceminister Anna Kornecka mieli okazję zwiedzić nową siedzibę Spółki – Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL). Jeden z najnowocześniejszych tego typu budynków w kraju, którego sercem jest kompleks laboratoriów z zakresu m.in. chemii medycznej, biochemii, biologii molekularnej i komórkowej oraz analityki, odzwierciedlający przebieg procesu badań nad innowacyjnymi lekami. Zwiedzany budynek składa się z 6 kondygnacji o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m2, w tym ponad 8 tys. m2 powierzchni użytkowej, przypadającej zarówno na laboratoria, jak i biura. Nowoczesny obiekt docelowo jest w stanie zapewnić miejsce pracy dla ok. 300 osób. Inwestycja w budowę i wyposażenie CBRIL została zrealizowana z dofinansowaniem w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju.

W trakcie spotkania z przedstawicielami Ryvu Therapeutics wicepremier Jarosław Gowin i wiceminister Anna Kornecka mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat działalności Spółki, jej projektach naukowych oraz planach na przyszłość, których celem jest rozwój innowacyjnych terapii w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia nowotworów.

 

Projekty Ryvu Therapeutics S.A.

Najbardziej zaawansowanym projektem Ryvu Therapeutics S.A., do której Spółka posiada pełnię praw, jest RVU120 (SEL120), pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, znajdujący się obecnie w fazie Ib badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym (MDS). Drugim klinicznym projektem Spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe projekty Ryvu Therapeutics S.A. wykorzystują bogatą wiedzę z zakresu biologii nowotworów i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności (WRN  oraz delecja MTAP) oraz immunoonkologii (bezpośredni agoniści STING oraz inhibitory HPK1).

W rozwoju innowacyjnych związków firma wykorzystuje nowatorskie podejście do odkrywania leków, łącząc wewnętrznie rozwiniętą wiedzę specjalistyczną z innowacyjnymi narzędziami i technologiami w celu identyfikacji związków małocząsteczkowych o korzystnych profilach i aktywności.

Spółka została założona w 2007 r. (do 2019 roku działała jako Selvita S.A.), obecnie zatrudnia ponad 160 pracowników, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie, przy ulicy Leona Henryka Sternbacha 2, w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, oferującej szereg zwolnień i ulg podatkowych dla lokalnych firm.

Ryvu Therapeutics S.A. jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wchodzi w skład indeksu sWIG80.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii