Zakończenie z sukcesem fazy I badania klinicznego z zastosowaniem SEL24/MEN1703

Kraków, Polska – 6 marca 2020 – Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii przeciwnowotworowych, otrzymało od spółki Berlin-Chemie należącej do Grupy Menarini, będącej wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703, informację o zakończeniu z sukcesem fazy I badania klinicznego typu „first-in-human” z zastosowaniem SEL24/MEN1703 – doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 – u pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

Celem badania w pierwszej fazie (tzw. etap eskalacji dawki) było ustalenie rekomendowanej dawki do zastosowania w fazie drugiej. Zgodnie z powziętą informacją, Menarini planuje kontynuację badania w fazie drugiej – ekspansji kohorty na poziomie dawki rekomendowanej.

Dalsze informacje dotyczące wyników uzyskanych w pierwszej fazie badania zostaną ujawnione przez Menarini na nadchodzących konferencjach naukowych.

Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Ryvu Therapeutics, a Berlin Chemie, pierwszy kamień milowy został osiągnięty, co uprawnia Ryvu do otrzymania płatności w wysokości 1.750.000 EUR.

Więcej informacji nt. badania: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03008187