dr n. med. Setareh Shamsili dołącza do zarządu Ryvu Therapeutics

Kraków, Polska – 14 października 2019 – Ryvu, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła rozszerzenie składu zarządu o dr n. med. Setareh Shamsili, która w sierpniu br. objęła w firmie stanowisko dyrektora ds. medycznych. Dr Shamsili wnosi do Ryvu ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze onkologii klinicznej i rozwoju leków.

Dr Shamsili była pierwszym dyrektorem ds. medycznych w Merus NV, gdzie wprowadziła do badań klinicznych dwóch kandydatów o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej i guzów litych. Dr Shamsili odegrała też istotną rolę w pozyskiwaniu finansowania i nawiązywaniu partnerstw strategicznych przez spółkę. Ponadto Dr Shamsili pełniła funkcję Global Medical Leader Oncology w Astellas Pharma Global Development.

Przed dołączeniem do Ryvu dr Shamsili pełniła funkcję dyrektora ds. medycznych w amerykańskiej firmie AxImmune. Wcześniej dr Shamsili była zewnętrznym konsultantem wielu amerykańskich i europejskich firm biotechnologicznych, specjalizującym się m.in. w rozwoju projektów immunoonkologicznych. Dr Shamsili przyczyniła się do rozwoju programów na różnych etapach, od małych cząsteczek, do przeciwciał i szczepionek przeciwnowotworowych.

Dr Shamsili uzyskała stopień naukowy doktora w obszarze onkologii na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie i zdobyła tytuł zawodowy lekarza chorób wewnętrznych ze specjalnością w onkologii na National University of Medical Sciences w Teheranie. Dr Shamsili jest również absolwentką programu Global Strategic Leadership Program w Wharton Business School na Uniwersytecie Pensylwanii.

 

O Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologicznych rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki znajduje się w Krakowie.

Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Drugim klinicznym projektem jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie I/II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini. Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów.

Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.