KNF zatwierdza Prospekt w związku z podziałem Selvita na dwie spółki

Kraków, Polska – 3 września 2019 – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. sporządzony w związku z podziałem Selvita S.A., jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, na dwie niezależne spółki. Zgodnie z przedstawionym planem podziału, pierwsza firma skupi się na rozwoju małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć kompleksowe usługi badań kontraktowych. Obie spółki będą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podział ma zostać sfinalizowany zgodnie z harmonogramem, na początku Q4 2019 r.

 

Udało nam się sprawnie przeprowadzić proces przed KNF. Na dziś wyprzedzamy ambitny harmonogram podziału przedstawiony pod koniec marca. Aby sfinalizować proces musimy przede wszystkim uzyskać zgodę naszych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie w tej sprawie zaplanowane jest na 19 września. Naszą intencją jest, aby jeszcze w październiku na GPW notowane były dwie osobne spółki – mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity, przyszły prezes zarządu spółki usługowej (która przejmie brand „Selvita”).

Wewnętrznie jesteśmy już właściwie w pełni gotowi do finalizacji podziału. Można powiedzieć, że od dłuższego czasu funkcjonowaliśmy jak dwie osobne firmy. W tym momencie kończymy układać ostatnie procesy administracyjne. Jesteśmy też w stałym kontakcie z naszymi partnerami biznesowymi, tak aby również po ich stronie było pełne zrozumienie tego, co się u nas dzieje. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie procesu – dodaje Sieczkowski.

 

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zaplanowane jest na 19 września 2019 r. oprócz uchwał w sprawie podziału spółki, akcjonariusze zagłosują nad zmianą nazwy Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. oraz poszerzeniem składu Rady Nadzorczej o doświadczonych ekspertów w obszarze life-sciences. Kandydatami zaproponowanymi przez największego akcjonariusza spółki – Pawła Przewięźlikowskiego są: Prof. Axel Glasmacher, Dr Colin Goddard, Dr n. med Jarl Ulf Jungnelius oraz Thomas Turalski.

 

Nowe możliwości wzrostu

W wyniku podziału, do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity. Będzie ona kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje, w Polsce oraz za granicą, spółek pozwalających na realizacje założonych celów biznesowych. Jako wiodąca firma na rynku, Selvita będzie w znakomitej pozycji do budowania trwałej wartości, dzięki strategii selektywnych i systematycznych przejęć, które będą możliwe do sfinansowania między innymi poprzez finansowanie dłużne, do którego dostęp przed podziałem był utrudniony. Powyższe powinno umocnić przewagi konkurencyjne spółki. Po rejestracji podziału spółka będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita S.A.

Część innowacyjna będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, pod nową nazwą Ryvu Therapeutics. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej.

W przypadku uzyskania poparcia akcjonariuszy i rady nadzorczej po podziale Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvita S.A., stanie na czele Ryvu Therapeutics zajmującej się rozwojem innowacyjnych terapii onkologicznych. Wraz z nim zarząd będzie tworzyć dr Krzysztof Brzózka. Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu Selvity CRO, zostanie jej prezesem – spółka ta pod marką Selvita zajmować się będzie usługami badawczo-rozwojowymi na rzecz firm farmaceutycznych biotechnologicznych i chemicznych. W jej zarządzie znajdą się również obecni członkowie zarządu Selvita S.A. odpowiedzialni za segment usługowy: dr Miłosz Gruca (w randze wiceprezesa), dr Mirosława Zydroń oraz Edyta Jaworska. Nowymi członkami zarządu zostaną Dawid Radziszewski, prawnik, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje oraz Dariusz Kurdas – pełniący funkcję dyrektora finansowego.

 


O Selvicie

Selvita jest jedną z największych w Europie firm biotechnologicznych działających w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – dostarcza rozwiązania informacyjne w zakresie medycyny precyzyjnej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Selvita zatrudnia ponad 600 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi Merck Healthcare, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.
Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80. Po rejestracji podziału spółka będzie funkcjonowała pod nazwą Ryvu Therapeutics S.A.

Więcej informacji: www.selvita.com

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie -Selvita CRO S.A. oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny Emitenta, który zostanie opublikowany w dniu 3 września 2019 roku („Prospekt”) i będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.selvitacro.com oraz dodatkowo, w celach informacyjnych w wyznaczonej części strony internetowej Firmy Inwestycyjnej – Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie http://vestor.pl/rynek-pierwotny/
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Akcji Oferowanych. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Oferowane.
Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.