Selvita rozpocznie innowacyjny projekt dotyczący bibliotek znakowanych DNA w ramach platformy immunoonkologicznej korzystając z 11 mln zł dotacji

Kraków, Polska – 11 października 2017 – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę dot. dofinansowania projektu pn. Rozwój innowacyjnych bibliotek screeningowych znakowanych DNA do odkrywania innowacyjnych terapeutyków w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Projekt jest istotnym komponentem platformy immunoonkologicznej, która stanowi znaczący element strategii grupy Selvita na lata 2017-2021.

NCBiR pokryje 10,7 z 15,4 mln zł całkowitych kosztów projektu. Okres jego realizacji został określony na lata 2017-2022.

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do działalności Spółki innowacyjnych bibliotek znakowanych DNA (ang. DNA-encoded libraries (“DEL”)), które znajdą zastosowanie w procesie odkrywania innowacyjnych leków o potencjale terapeutycznym w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Jest to technologia służąca do identyfikacji nowych substancji aktywnych za pomocą przeszukiwania w bezprecedensowej skali zbiorów milionów małocząsteczkowych związków chemicznych znacznie przewyższających liczebnością i różnorodnością strukturalną standardowe kolekcje przesiewowe. Biblioteki znakowane DNA wykorzystuje się w procesie badań nad innowacyjnymi lekami. Łączą one dziedziny chemii obliczeniowej, medycznej oraz biologii molekularnej, stanowiąc bardziej ekonomiczną alternatywę dla wysokoprzepustowych metod przesiewowych.

Projekt DEL jest istotnym komponentem platformy immunoonkologicznej, która stanowi znaczący element strategii grupy Selvita na lata 2017-2021. Celem technologii DEL jest przyspieszenie wczesnej fazy odkrywania leków, co optymalizuje proces badawczy i może skrócić czas identyfikacji kandydatów klinicznych oraz ich wprowadzenia do badań klinicznych – tłumaczy dr Krzysztof Brzózka, wiceprezes zarządu i dyrektor naukowy Selvita S.A.

Rozwój platformy immunoonkologicznej jest jednym z kluczowych elementów przedstawionej na początku sierpnia strategii Grupy na lata 2017-2021. Jest to jeden z najbardziej obiecujących obszarów terapeutycznych, cechujący się bardzo wysokim potencjałem komercyjnym.

Głównym celem długoterminowej strategii Selvity jest wprowadzenie projektu SEL120 (małocząsteczkowy, selektywny inhibitor kinazy CDK8, który może znaleźć zastosowanie w leczeniu przede wszystkim nowotworów układu krwiotwórczego, ale także guzów litych m.in. raka jelita grubego, czy raka sutka) do badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego na etapie fazy IIa badań klinicznych (czyli po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej). Firma oczekuje, że kontrakt zostanie podpisany na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku skomercjalizowanego w marcu 2017 r. projektu SEL24.

Poza zaangażowaniem w rozwój dwóch kluczowych projektów innowacyjnych – SEL24 i SEL120 – strategia Selvity zakłada inwestycję w platformy badawcze leków na wczesnej fazie rozwoju, komercjalizację jednego projektu we wcześniejszej fazie rozwoju rocznie w latach 2018­-2020 (w tym jednego w fazie klinicznej w ramach platformy immunoonkologicznej) oraz dalszy dynamiczny wzrost przychodów i rentowności w segmencie usługowym, w efekcie czego spodziewana kapitalizacja Spółki powinna przekroczyć poziom 2 mld zł.