Selvita ze wsparciem Ministerstwa Rozwoju na drodze do budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków w Krakowie

Kraków, Polska – 15 września 2017 – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zawarła z Ministerstwem Rozwoju (MR) umowę dotacji na budowę i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL) – kompleksowego zestawu laboratoriów odzwierciedlającego przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami. Podpisanie tej największej w historii Selvity umowy grantowej wprost wpisuje się w ogłoszoną niedawno Strategię Rozwoju Grupy na lata 2017-2021. Wartość pierwszego z trzech etapów inwestycji, w ramach której powstanie ostatecznie ok. 1 000 miejsc pracy, wyniesie 74,9 mln zł, z czego 45 proc. zostanie sfinansowane z pozyskanych z MR środków.

Wsparcie Ministerstwa Rozwoju wpisuje się w założenia przyjętego w lutym 2016 r. Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w którym projekty związane z biotechnologią, farmacją i chemią stanowią istotną część Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Budowa CBRIL stanowi natomiast fundament dla realizacji strategicznych planów Spółki, opartych przede wszystkim na rozwoju własnych projektów innowacyjnych. Na łączny koszt I etapu inwestycji (74,9 mln zł) składają się koszty zakupu działki (7,5 mln zł), budowy (38,9 mln zł) oraz wyposażenia budynku (28,5 mln zł). Dofinansowanie (33,7 mln zł) stanowi 45 proc. wszystkich kosztów.

W 2016 roku zakupiliśmy działkę o powierzchni 1,4 ha położoną niedaleko naszej głównej lokalizacji. Obecnie przygotowujemy projekt budynku oraz jesteśmy w trakcie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Chcemy, aby budowa I etapu ruszyła w przyszłym roku i zakończyła się w 2019 r. W pierwszej fazie w budynku powstaną miejsca pracy dla ok. 300 osób – podsumowuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvita S.A. – Grant z Ministerstwa Rozwoju pokryje niemal połowę kosztów. Pozostałą kwotę planujemy sfinansować z kredytu i środków własnych – dodaje.

CBRIL będzie stanowiło kompleksowy zestaw laboratoriów odzwierciedlający przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami. Jego budowa pozwoli zwiększyć skalę projektów innowacyjnych Selvity, co jest niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych prac w ramach platform badawczych. Na terenie obiektu znajdą się laboratoria syntezy organicznej, chemii medycznej, biologii molekularnej i komórkowej, biochemiczne, analityczne, a także przedkliniczne in vivo. Planowana powierzchnia całkowita budynku po zakończeniu I etapu budowy wyniesie ok. 8 100 m2.

Zgodnie ze strategią na lata 2017-2021 wzrost wartości Selvity w kolejnych latach ma być determinowany przede wszystkim poprzez rozwój i komercjalizację projektów innowacyjnych o wysokim potencjale naukowym i rynkowym. Dlatego za cel postawiliśmy sobie poszerzenie naszych możliwości realizacji projektów poprzez rozbudowę przestrzeni i – co za tym idzie – zakresu kompetencji naszych badań w fazie przedklinicznej – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski.

Inwestycja w CBRIL podzielona została na trzy etapy o podobnej skali. Po zakończeniu całości inwestycji w nowych laboratoriach Selvity powstanie ok. 1 000 miejsc pracy. Kolejne etapy budowy będą realizowane według harmonogramu wynikającego w pierwszej kolejności z rosnących potrzeb Spółki.

Obecne laboratoria Selvity mieszczą się w sąsiedztwie działki, na której powstanie nowa inwestycja. Na terenie Jagiellońskiego Centrum Innowacji Selvita wynajmuje ok. 3 500 m2 powierzchni laboratoryjnej i biurowej. Od kwietnia 2017 r. Spółka prowadzi działalność również w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. Aktualna powierzchnia badawcza w Poznaniu wynosi 500 m2. Grupa zatrudnia obecnie łącznie ponad 400 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień naukowy doktora.

Na początku sierpnia Selvita zaprezentowała aktualizację strategii Grupy na lata 2017-2021. Jednym z jej głównych celów jest wprowadzenie projektu SEL120 (małocząsteczkowy, selektywny inhibitor kinazy CDK8, który może znaleźć zastosowanie w leczeniu przede wszystkim nowotworów układu krwiotwórczego, ale także guzów litych m.in. raka jelita grubego, czy raka sutka) do badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego na etapie fazy IIa badań klinicznych (czyli po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej). Firma oczekuje, że kontrakt zostanie podpisany na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku skomercjalizowanego w marcu 2017 r. projektu SEL24.

Poza zaangażowaniem w rozwój dwóch kluczowych projektów innowacyjnych – SEL24 i SEL120 – strategia Selvity zakłada inwestycję w platformy badawcze leków na wczesnej fazie rozwoju, komercjalizację jednego projektu we wcześniejszej fazie rozwoju rocznie w latach 2018-2020, dalszy dynamiczny wzrost przychodów i rentowności w segmencie usługowym, w efekcie czego spodziewana kapitalizacja Spółki powinna przekroczyć poziom 2 mld zł.