Selvita rozwinie bioinformatykę w spółce córce – Ardigen S.A.

Kraków, 24 września 2015 – Selvita S.A., największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, rozwija dynamicznie obszar bioinformatyki i medycyny spersonalizowanej i powołuje spółkę córkę – Ardigen S.A. Ardigen przejmie dotychczasową działalność pionu bioinformatycznego Selvity, umacniając dotychczasowe kompetencje z zakresu systemów zarządzania informacją laboratoryjną, oraz poszerzy ofertę o zindywidualizowane projekty bioinformatyczne i usługi z obszaru medycyny spersonalizowanej.

Za sterami nowej firmy stanie znany menedżer Janusz Homa, jeden z twórców sukcesu Software Mind i operatora systemu Moje rachunki, firmy BillBird. Ardigen S.A. łączy kompetencje zespołów informatycznych z twórczym podejściem bioinformatyków, biologów i chemików, którzy przyczynili się do sukcesu Selvity.

Spółka będzie koncentrować się na trzech strategicznych obszarach biznesowych. Dotychczas rozwijany w Selvicie obszar systemów do zarządzania informacją laboratoryjną klasy LIMS oraz systemów bioinformatycznych służących do sekwencjonowania kwasów nukleinowych oraz białek – CLC bio, zostanie dodatkowo poszerzony o usługi w obszarze integracji i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz tworzenia oprogramowania na zamówienie. Zostaną również rozwinięte nowe obszary biznesowe w zakresie usług analizy danych biologicznych i medycznych oraz produktów i usług medycyny spersonalizowanej.

Współzałożycielem i osobą, która pokieruje spółką Ardigen jest Janusz Homa, doświadczony menedżer, współtwórca i były prezes spółki Software Mind, dostarczającej innowacyjne rozwiązania i usługi informatyczne klientom z branż: telekomunikacyjnej, finansowo-bankowej i nowoczesnych mediów. Janusz Homa był także wiceprezesem Comarch Telecom, oraz współtwórcą firmy BillBird, operatora systemu Moje Rachunki, pierwszej w Polsce alternatywnej sieci płatności, umożliwiającej płacenie rachunków w sklepowych kasach.

Funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych Ardigen oraz dyrektora obszaru odpowiedzialnego za systemy informatyczne i bioinformatyczne dla laboratoriów objął Sebastian Kwaśny, członek zarządu i dyrektor działu bioinformatyki w Selvita S.A. W projekt zaangażowali się także inni kluczowi menedżerowie Selvity, a Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita S.A został Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Powołanie nowej spółki ma na celu wzmocnienie naszej pozycji w dziedzinie usług bioinformatycznych w Polsce i na świecie. Ardigen będzie umacniać i rozwijać wypracowane przez Selvitę kompetencje oraz relacje biznesowe w obszarze systemów informatycznych i bioinformatycznych dla laboratoriów, jak również poszerzać ofertę z zakresu wysokospecjalistycznych usług bioinformatycznych i programistycznych. Chcemy systematycznie rozwijać naszą ofertę w tym zakresie i zapewnić zarówno dotychczasowym jak i nowym klientom jeszcze większe wsparcie i kompleksową obsługę. – mówi Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Ardigen S.A.

Zaawansowane technologie informatyczne są niezbędne w osiągnięciu obietnicy jaką jest medycyna spersonalizowana. Pozwalają one dotrzeć do wiedzy znajdującej się w petabajtach informacji gromadzonych w ośrodkach badawczych, klinikach jak również przez samych pacjentów. Połączenie potencjału naukowego i doświadczenia Selvity z możliwościami jakie dają współczesne technologie IT w rękach naszych wybitnych informatyków otwiera duży, całkowicie nowy obszar rozwiązań technologicznych wspierających najtrudniejszą dla każdego człowieka walkę, walkę z chorobami będącymi zagrożeniem własnego życia. W kolejnych latach bioinformatyka będzie odgrywać coraz większą rolę w branży life science oraz w opiece zdrowotnej. To rynek z ogromnym potencjałem i doskonały moment dla Ardigen na rozpoczęcie walki o pozycję lidera.” – mówi Janusz Homa, Prezes Ardigen S.A.

Dzięki dotychczasowej działalności pionu usługowego Selvity i rozwoju usług bioinformatycznych Ardigen już teraz ma stabilną pozycję na rynku, w tym dostęp do szerokiej bazy klientów z wielu branż, m.in. dla branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej (w tym biobanków), chemicznej, spożywczej, kosmetycznej, wydobywczej, oraz energetycznej, jak również współpracuje z laboratoriami usługowymi, kryminalistycznymi i ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.

Spółka może także liczyć na ugruntowaną współpracę z kluczowymi partnerami m.in. Abbott Informatics, Microsoft, Oracle, IBM, Qiagen. Nowo powołana spółka Ardigen S.A. powstała w oparciu o kapitał wniesiony przez założycieli, którymi są Selvita S.A., Janusz Homa oraz Sebastian Kwaśny. Obecny dział bioinformatyki Selvita S.A, działający jako Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa zostanie wniesiony aportem do nowej spółki Ardigen S.A. po udzieleniu zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selvita S.A., które odbędzie się w październiku 2015 r. Selvita obejmie w nowej spółce łącznie 60,01% akcji. Założyciele Ardigen S.A. zobowiązali się również do skapitalizowania spółki łączną kwotą 3,7 mln zł do 2016 r.


O Ardigen

Ardigen jest polską firmą bioinformatyczną należącą do Grupy Kapitałowej Selvita. Spółka działa w obszarach analizy danych biologicznych, wdrażaniu systemów informatycznych klasy LIMS i systemów bioinformatycznych do sekwencjonowania kwasów nukleinowych oraz białek, jak również świadczy usługi rozwoju oprogramowania. Spółka Ardigen swoją wiedzą, doświadczeniem i produktami wspiera branże life science i opieki zdrowotnej w realizowaniu idei medycyny spersonalizowanej. Ardigen zatrudnia światowej klasy specjalistów z dziedziny bioinformatyki, biotechnologii, matematyki, statystyki oraz informatyki. Główna siedziba Spółki mieści się w Krakowie.

www.ardigen.com