Innowacyjność Selvity nagrodzona przez Prezydenta RP

Kraków, 7 maja 2015 – Selvita S.A., największa w Europie Środkowo-Wschodniej spółka biotechnologiczna opracowująca innowacyjne leki, otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nagrodę Gospodarczą w kategorii „Innowacyjność”.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi specjalne wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, innowatorów i wynalazców, za istotny wkład w unowocześnianie i rozwój polskiej gospodarki oraz budowę jej pozytywnego wizerunku w kraju i na arenie międzynarodowej. Obejmuje pięć kategorii: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Trwały Sukces, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Zielona Gospodarka.

kprp_20150506_wo_1122

kprp_20150506_wo_1138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fot: Wojciech Olkuśnik. Kancelaria Prezydenta RP)

Kapituła XIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP spośród 106 nadesłanych wniosków, nominowała szesnaście podmiotów z których pięć: Selvita, Inglot, Mlekovita, Promotech i Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim wygrało w swoich kategoriach. Selvita została nominowana do nagrody równocześnie przez dwa podmioty: Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Nagroda Prezydenta RP to najważniejsza nagroda gospodarcza w Polsce. O tytuł ten konkurują wyłącznie najlepsi z najlepszych, dlatego przyznanie go Selvicie jest dla nas szczególnym wyróżnieniem – mówi Prezes Zarządu i współzałożyciel Selvita S.A. Paweł Przewięźlikowski. – Warto podkreślić, że innowacyjność, za którą nagrodzona została Selvita, wyraża się w naszym przypadku nie tylko poprzez najnowocześniejszy sprzęt i technologie wykorzystywane w codziennej pracy, czy metody zarządzania. Innowacyjność definiuje całą naszą działalność, jako firmy poszukującej nowych, przełomowych terapii w najgroźniejszych chorobach. Mamy nadzieję, że nasze odkrycia już wkrótce przyniosą wymierne korzyści i będziemy mogli wprowadzić do badań klinicznych nasz pierwszy lek onkologiczny – dodaje.

Selvita prowadzi dziesięć innowacyjnych projektów, przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Dwa najbardziej rozwinięte z nich, SEL24 i SEL120, mają trafić do badań klinicznych w 2016 roku. Do współpracy przy realizacji kolejnych trzech projektów Spółka pozyskała uznanych amerykańskich i europejskich partnerów – Merck Serono, H3 Biomedicine i Felicitex Therapeutics.

Pod koniec kwietnia tego roku Selvita otrzymała prestiżową nagrodę przez Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w specjalnej kategorii „Lider innowacyjności i rozwoju”. Agencja doceniła biotechnologiczną spółkę za efektywne wykorzystanie środków unijnych do rozwoju działalności w całej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Siedziba i laboratoria Spółki mieszczą się w Krakowie. W 2015 r. Selvita otworzyła dwie pierwsze zagraniczne spółki zależne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Obie firmy – Selvita Inc. i Selvita Ltd. – mają siedziby w największych ośrodkach biotechnologicznych USA i Wielkiej Brytanii.