Achievement of the first milestone under licence agreement with Exelixis Inc.

Read More

Osiągnięcie pierwszego kamienia milowego w ramach umowy licencyjnej z Exelixis Inc.

Read More

Announcement of the NDS on registration of series J shares with the NDS

Read More

Publication dates for periodic reports in 2023

Read More

Notification from TFI Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company

Read More

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Read More

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Read More

Komunikat KDPW ws. rejestracji akcji serii J w KDPW

Read More

Admission and introduction of the series J shares of the Company to trading on the regulated market of the WSE

Read More

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

Read More