Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej

Read More

Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Read More

Zawiadomienia od osób blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Read More

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2018 r.

Read More

Consolidated Quarterly Report Selvita Group 2018 Q3 (Summary)

Read More

Zawarcie znaczącej umowy na badania kliniczne projektu SEL120

Read More

Zawiadomienia od osób blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Read More

Selvita Group Annual Report 2018 (Summary)

Read More

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I półrocze 2018 r.

Read More

Zawarcie umowy znaczącej

Read More