Wznowienie badania klinicznego w ramach projektu SEL24

Read More

Zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki

Read More

Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

Read More

Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

Read More

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2017 r.

Read More

Consolidated Quarterly Report Selvita Group 2017 Q3 (Summary)

Read More

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Selvita za III kwartał 2017 r.

Read More

Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

Read More

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Read More

Czasowe wstrzymanie badań klinicznych w ramach projektu SEL24 przez FDA

Read More