Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

Read More

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Read More

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Read More

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Read More

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Read More

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Read More

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2016 r.

Read More

Consolidated Quarterly Report Selvita Group 2016 Q3 (Summary)

Read More

Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy zakupu nieruchomości

Read More

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 25.10.2016 r.

Read More