Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Read More

Zawarcie znaczącej umowy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym przez Selvita S.A.

Read More

Zawarcie znaczącej umowy przez Selvita S.A.

Read More

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Read More

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Read More

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2015 r.

Read More

Consolidated Quarterly Report Selvita Group 2015 Q3 (Summary)

Read More

Zawarcie znaczącej umowy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym przez Selvita S.A.

Read More

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa SELVITA S.A. do spółki zależnej ARDIGEN S.A. w organizacji

Read More

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 23.10.2015

Read More