Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii F

Read More

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Read More

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Read More

Uchwały KDPW o rejestracji PDA serii F, oraz uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu Akcji Istniejących oraz PDA serii F

Read More

Uchwały KDPW o rejestracji PDA serii F, oraz uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu Akcji Istniejących oraz PDA serii F

Read More

Selvita S.A. – przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej

Read More

Selvita S.A. – przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej

Read More

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Selvita S.A.

Read More

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Selvita S.A.

Read More

Selvita S.A. – Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

Read More