Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

Read More

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Read More

Podpisanie umowy o realizację programu szkoleń dla Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Read More

Powiększenie Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Read More

Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

Read More

Decyzja PARP o rekomendowaniu do dofinansowania innowacyjnych projektów badawczych grupy kapitałowej Selvita S.A. w łącznej wysokości 8,25 mln PLN

Read More

Selvita S.A. opublikuje najnowsze wyniki swoich programów onkologicznych na konferencji AACR-EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer Therapeutics Conference 2011

Read More

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011

Read More

Zawarcie istotnej umowy przez Selvita S.A.

Read More

Włączenie akcji Selvita S.A. do indeksu NCX Life Science

Read More