Zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Ryvu Therapeutics S.A. nowych akcji zwykłych serii I na okaziciela