Zawarcie umowy współpracy badawczo-rozwojowej ze spółką Galapagos NV