Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego GPW Praw do Akcji (PDA) Serii I