UDZIAŁ W KAPITALE

UDZIAŁ W GŁOSACH

Akcjonariat
% Udziałów w kapitale % Udziałów w głosach
 • Paweł Przewięźlikowski

  27.19% 37.9%
 • Bogusław Sieczkowski

  5.04% 6.58%
 • Augebit FIZ*

  6.17% 5.06%
 • NN OFE

  8.68% 7.11%
 • Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

  4.42% 3.62%
 • Pozostali akcjonariusze

  48.50% 39.73%