UDZIAŁ W KAPITALE

UDZIAŁ W GŁOSACH

Akcjonariat
% Udziałów w kapitale % Udziałów w głosach
 • Paweł Przewięźlikowski

  31.25% 42.41%
 • Bogusław Sieczkowski

  5.79% 7.36%
 • Augebit FIZ

  6.51% 5.19%
 • NN OFE

  9.99% 7.97%
 • Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

  6.08% 4.85%
 • Pozostali akcjonariusze

  40.38% 32.22%